Adres:
43-100 Tychy
Al. Pi≥sudskiego 12
tel:
32 - 325 72 11
e-mail
biuro@srodmiescie.tychy.pl